Zestaw książek i raportów specjalnych „Rak to nie wyrok” - RYSZARD GRZEBYK

SKU:
Zestaw książek i raportów specjalnych „Rak to nie wyrok” - RYSZARD GRZEBYK

Zestaw książek i raportów specjalnych „Rak to nie wyrok” - RYSZARD GRZEBYK

SKU:
Regularna cena 1.499,00 kr
/
Podatek wliczony. Dostawa naliczana w kolejnym kroku
Pozostało 7 sztuk w magazynie!
 • Darmowa dostawa od 599kr
 • Darmowy zwrot towaru
 • Bezpieczna płatność

„Rak to nie wyrok” nie jest zwykłą książką, którą być może przeglądniecie i odłożycie na półkę. To wciągające kompendium wiedzy, które przeczytacie od deski do deski oraz zestaw praktycznych porad, po które sięga się naprawdę często. Dlatego wszystkie 4 tomy wydaliśmy na papierze bardzo dobrej jakości, tak aby każdy z Was mógł ich używać przez lata nie martwiąc się o uszkodzenia. Każda część wydana została w twardej oprawie, i atrakcyjnej szacie graficznej ułatwiającej segregację tomów.

"Rak to nie wyrok" to bezcenna wiedza, w atrakcyjnym wydaniu.

 

RAK TO NIE WYROKRaporty specjalne cz. 1

W każ­dym ra­por­cie za­pre­zen­to­wa­no około 350 róż­nych za­bie­gów i środ­ków, któ­ry­mi mo­żesz od zaraz roz­po­cząć sku­tecz­ną te­ra­pię.
Ra­por­ty sta­no­wią prak­tycz­ne kom­pen­dium i po­rad­nik, który warto mieć pod ręką, gdy po­ja­wia się cho­ro­ba. Wy­star­czy wów­czas użyć wie­dzy teo­re­tycz­nej za­war­tej w to­mach 1 i 2, by wie­dzieć, zdia­gno­zo­wać za­gro­że­nie, oraz tech­nik z ra­por­tów, by je wy­eli­mi­no­wać.

Z pierw­szej czę­ści ra­por­tów do­wiesz się m.​in:

 • jak pozbywać się toksyn z organizmu,
 • co zrobić by unikać promieniowania elektromagnetycznego,
 • jak wprowadzać do organizmu kompleksy witamin i minerałów by działały synergicznie,
 • jak wzbogacić florę jelit odpowiadającą za odporność organizmu?

RAK TO NIE WYROKRaporty specjalne cz. 2

W czę­ści 2 znaj­du­ją się in­for­ma­cje na temat sys­te­mu obron­ne­go. Opi­sa­ne zo­sta­ły tzw. tech­ni­ki tle­no­we, jedne z naj­sku­tecz­niej­szych w le­cze­niu róż­nych za­ka­żeń wi­ru­so­wo-bak­te­ryj­no-grzy­bi­czych oraz sta­nów za­pal­nych i raka. Prak­tycz­nie wszyst­kie re­no­mo­wa­ne pry­wat­ne kli­ni­ki le­cze­nia no­wo­two­rów na świe­cie sto­su­ją co naj­mniej jedną lub kilka tech­nik z tej grupy. Dzię­ki ra­por­tom rów­nież bę­dziesz miał do nich do­stęp. Znaj­dziesz tu in­for­ma­cje po­moc­ne w zwal­cza­niu:

 • infekcji bakteryjnych i wirusowych z COVID-19 włącznie,
 • chorób przewlekłych,
 • nowotworów,
 • zaburzeń psychicznych ze szczególnym uwzględnieniem depresji,
 • chorób cywilizacyjnych i neurodegeneracyjnych (choroba Alzheimera).

 

Cena wysyłki 79kr na terenie Norwegii.

Odnosi się to niezależnie od liczby towarów lub wielkości i wagi towarów. Każda wysyłka jest nadawana kurierem z numerem przesyłki.

W przypadku zamówień powyżej 599kr oferujemy bezpłatną wysyłkę.

Zamówienia wysyłamy do 24h. 

Nie dotyczy to produktów "PRE-ORDER"

 

Informacja do zamówienia na "pre-order":

"Pre-Order" - to nowa funkcja w naszego sklepu.

Pozwala ona zamówić produkty, których nie mamy aktualnie na magazynie.

Możesz zamówić dowolną ilość produktów. 

Po złożeniu zamówienia, czas oczekiwania na skompletowanie Twojego zamówienia wynosi 21 dni. 

*Produkty “na zamówienie” zamawiamy w każdy poniedziałek, co oznacza, że czas oczekiwania na skompletowanie zamówienia w SOVA, może się skrócić do 9 dni roboczych.

Normalny czas dostawy na terenie Norwegii wynosi od 2-4 dni robocze.

 

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


Ostatnio obejrzane