O sztuce miłości - Erich Fromm (książka na zamówienie)

Regular price 80,00 kr
OPIS

Książka Ericha Fromma "O sztuce miłości" to uniwersalna analiza psychologiczna zagadnienia miłości w różnych ujęciach tego tematu. Ponadczasowe, obrazowe i wielowymiarowe spojrzenie na odwieczny problem miłości, aktualny również w życiu współczesnego człowieka.

Publikacja "O sztuce miłości" powstała w latach 50. XX wieku. Erich Fromm dokonuje w niej przeglądu istniejących wyobrażeń i powszechnie panujących wzorców społecznych dotyczących miłości. Zwraca uwagę zarówno na zagrożenia człowieka, który jest pozbawiony miłości, jak i podkreśla jej niezastąpione znaczenie dla życia i rozwoju każdej jednostki. Jak wskazuje sam tytuł książki, miłość według autora jest sztuką i wówczas gdy chcemy się jej nauczyć, powinniśmy postępować podobnie jak wtedy, gdy chcemy opanować każdą inną sztukę, np. muzykę, malarstwo, sztukę medyczną czy inżynieryjną.

Publikacja "O sztuce miłości" przedstawia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne ujęcie miłości we współczesnej kulturze. Fromm prezentuje wiele pozytywnych aspektów miłości, której człowiek doświadcza w swoim życiu w wielu wymiarach. Przedstawia też najważniejsze praktyczne pomysły pomagające w stopniowym opanowywaniu sztuki miłości. Według niego miłość nie jest tylko uczuciem, wymaga zatem wiedzy i wysiłku. Jest sztuką, którą należy doskonalić całe życie.