Mieć czy być - Erich Fromm (książka na zamówienie)

Regular price 80,00 kr
OPIS

"Mieć czy być" to jedna z najpopularniejszych książek humanistycznych ubiegłego wieku. Wydana w 1976 roku, podejmuje trudny temat, jakim jest kryzys cywilizacji zachodniej związany z nadmierną konsumpcją dóbr. Esej Fromma porusza to zagadnienie z wielu stron: społecznej, gospodarczej, politycznej i przede wszystkim psychologicznej. Materialistyczny styl życia najwięcej szkód wyrządza właśnie ludzkiej duszy: człowiek opętany żądzą posiadania jest nieustannie nieszczęśliwy i czuje brak sensu życia.

Erich Fromm proponuje przejście od modusu "posiadania", w którym aktualnie żyjemy, do modusu "bycia". Jego zdaniem powinno to uwolnić człowieka od koncentracji na posiadaniu jak największej ilości dóbr i skierować go ku pełniejszemu, bardziej szczęśliwemu życiu. Skupienie się na wnętrzu oraz humanistycznych wartościach, według Fromma, ma być receptą na cierpienie spowodowane konsumpcjonizmem.

"Mieć czy być" to jedna z tych książek, które choć podejmują bardzo ważny społecznie temat, robią to w sposób przyjemny w odbiorze i przystępny dla znacznej większości czytelników.